Do czego służy holter EKG?

Całodobowe monitorowanie rytmu serca za pomocą holtera EKG.

Badanie holterowskie - badanie EKG metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska twórcy) wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.
Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.
Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Typowe wskazania do badania to:

Na klatce piersiowej badanego nakleja się jednorazowe elektrody, następnie łączy się je kablami z rejestratorem EKG. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry przed przyklejeniem elektrod (odtłuszczenie, a u mężczyzn niekiedy potrzebne jest wygolenie włosów).
Holter przypinany jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się.
Każdy rejestrator ma przycisk "EVENT". Przycisk ten służy do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.
Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia podczas badania dziennika, w którym zapisuje ważniejsze wykonywane czynności oraz dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły.
W czasie trwania rejestracji pracy serca holterem EKG. obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.

Po 24 lub 48 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej. Zapisane dane zostają wczytane do komputera, a potem ocenione przez kardiologa.

Holter EKG

Warto zajrzeć:

Ta witryna może pomóc znaleźć sprzęt medyczny dopasowany do Twoich potrzeb!